Get Adobe Flash player

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านคิดว่าเทศบาลตำบลบึงเนียม ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก?

View Results

Loading ... Loading ...
::: ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม :::

ประกาศรับฟังความคิดเห็นกู้เงิน กบท_000 ประกาศรับฟังความคิดเห็นกู้เงิน กบท_001 ประกาศรับฟังความคิดเห็นกู้เงิน กบท_002 ประกาศรับฟังความคิดเห็นกู้เงิน กบท_003 ประกาศรับฟังความคิดเห็นกู้เงิน กบท_004 ประกาศรับฟังความคิดเห็นกู้เงิน กบท_005 ประกาศรับฟังความคิดเห็นกู้เงิน กบท_006 ประกาศรับฟังความคิดเห็นกู้เงิน กบท_007

นายกเทศมนตรี

จำนวนผู้ชม

Flag Counter