Get Adobe Flash player

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านคิดว่าเทศบาลตำบลบึงเนียม ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก?

View Results

Loading ... Loading ...
::: ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม :::
สำนักงานเทศบาลตำบลบึงเนียม

181 หมู่ 4 ถนน ขอนแก่น-เชียงยืน
 ตำบลบึงเนียม อำเภอเมือง
 จังหวัดขอนแก่น 40000
 โทรศัพท์ : 043-306966,043-306243
 โทรสาร : 043-306966
E-mail  : saraban_05400120@dla.go.th
แผนที่ตั้ง

นายกเทศมนตรี

จำนวนผู้ชม

Flag Counter