Get Adobe Flash player

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านคิดว่าเทศบาลตำบลบึงเนียม ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก?

View Results

Loading ... Loading ...
::: ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม :::

 

3

นางณีรนุช คามวัลย์

ผู้อำนวยการกองคลัง

โทร:091-4193535

34318293_1256157381184044_7031101582288617472_n

นางปะโมทย์ พบวงษา

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

ชำนาญการ

       โทร:083-6792149

34343709_1256157437850705_2925715942325354496_n

นางจารุณี โพธิ์งาม

นักวิชาการเงินและบัญชี

ชำนาญการ

โทร:081-7698634

34557744_1256157521184030_891983940519198720_n

นางรัชรินทร์ ก้อนมณี

นักวิชาการคลัง

ชำนาญการ

โทร:065-7199125

นางสุกัญญา

นางสุกัญญา จรบุรมณ์

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

ชำนาญงาน

โทร:098-8145462

  พนักงานจ้างตามภารกิจ
paphada

นางสาวปภาดา ไชยะลา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

โทร:094-3616245

judkeb

  นางสาวดวงกมล  สอนสิทธิ์

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

       โทร:0910765101

นายกเทศมนตรี

จำนวนผู้ชม

Flag Counter