Get Adobe Flash player

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านคิดว่าเทศบาลตำบลบึงเนียม ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก?

View Results

Loading ... Loading ...
::: ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม :::

ที่ตั้ง

ตำบลบึงเนียมตั้งอยู่ด้านตะวันออกของอำเภอเมืองขอนแก่น ห่างจากตัวจังหวัดขอนแก่นประมาณ12 กิโลเมตร

อาณาเขตติดต่อ

– ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลโคกสี อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น

– ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลพระลับ อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น

– ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคาม

– ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลศิลา อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น

พื้นที่

ตำบลบึงเนียมมีพื้นที่ทั้งหมด ประมาณ 25,770.625 ไร่ (41.233 ตารางกิโลเมตร)

(1) ที่อยู่อาศัยประมาณ 360 ไร่

(2) ที่ทำการเกษตรประมาณ 23,085 ไร่

(3) ด้านอุตสาหกรรมประมาณ 40 ไร่

(4) ด้านอื่นๆประมาณ 2,285 ไร่

 

นายกเทศมนตรี

จำนวนผู้ชม

Flag Counter