Get Adobe Flash player

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านคิดว่าเทศบาลตำบลบึงเนียม ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก?

View Results

Loading ... Loading ...
::: ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม :::
อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบึงเนียม

อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบึงเนียม

 


ดอนตาปู่ ตำบลบึงเนียม บ้านบึงใครนุ่น หมู่ 2
 ดอนตาปู่ ตำบลบึงเนียม บ้านบึงใครนุ่น หมู่ 2

ตลาดท่าหิน

ตลาดท่าหิน

ร้านอาหารแดงกะตัง

ร้านอาหารแดงกะตัง

ร้านอาหารน้อยปลาเผา

ร้านอาหารน้อยปลาเผา

วังน้ำวน

วังน้ำวน

วังมัจฉา

วังมัจฉา

วัดท่าสองคร บ้านท่าหิน

วัดท่าสองคร บ้านท่าหิน

วัดป่าสามัคคีธรรม

วัดป่าสามัคคีธรรม

วัดโพธิ์ชัย

วัดโพธิ์ชัย

วิถีชีวิตตำบลบึงเนียม

วิถีชีวิตตำบลบึงเนียม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบึงเนียม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบึงเนียม
นายกเทศมนตรี

จำนวนผู้ชม

Flag Counter