Get Adobe Flash player

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านคิดว่าเทศบาลตำบลบึงเนียม ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก?

View Results

Loading ... Loading ...
::: ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม :::

สรุปจัดซื้อจ้าง พย65_000 สรุปจัดซื้อจ้าง พย65_001 สรุปจัดซื้อจ้าง พย65_002 สรุปจัดซื้อจ้าง พย65_003

นายกเทศมนตรี

จำนวนผู้ชม

Flag Counter