Get Adobe Flash player

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านคิดว่าเทศบาลตำบลบึงเนียม ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก?

View Results

Loading ... Loading ...
::: ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม :::
tnunnut

นางธณัณณัฐ ถนอมชาติ

หัวหน้าสำนักงานปลัดรักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลบึงเนียม

โทร:083-5637497

 

 

 

 

jirawan

โทร:080-9299755

 

 

 

จำนวนผู้ชม

Flag Counter