Get Adobe Flash player

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านคิดว่าเทศบาลตำบลบึงเนียม ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก?

View Results

Loading ... Loading ...
::: ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม :::

อำนาจหน้าที่ อำนาจหน้าที่_0001 อำนาจหน้าที่_0002 อำนาจหน้าที่_0003 อำนาจหน้าที่_0004 อำนาจหน้าที่_0005 อำนาจหน้าที่_0006 อำนาจหน้าที่_0007 อำนาจหน้าที่_0008

นายกเทศมนตรี

จำนวนผู้ชม

Flag Counter