Get Adobe Flash player

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านคิดว่าเทศบาลตำบลบึงเนียม ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก?

View Results

Loading ... Loading ...
::: ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม :::
nuttapong3

นายณัฐพงศ์  เดชแพง
นายกเทศมนตรีตำบลบึงเนียม
เบอร์โทร:086 8623707

rong1 นายสุพล ปุ้งมา
รองนายกเทศมนตรีตำบลบึงเนียม
เบอร์โทร: 0880270712
puksaนายสินทร  สมบัติ
รองนายกเทศมนตรีตำบลบึงเนียม
เบอร์โทร:0905197829
375432นางสาวธันยพัฒน์ จันทร์พิชัย
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบึงเนียม  เบอร์โทร:0643355457

 

6pนางศุภนิดา  ชาสังข์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ตำบลบึงเนียม
เบอร์โทร:0616986495

นายกเทศมนตรี

จำนวนผู้ชม

Flag Counter