Get Adobe Flash player

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านคิดว่าเทศบาลตำบลบึงเนียม ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก?

View Results

Loading ... Loading ...
::: ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม :::

64994882_2477028925917467_6671741917740400640_n

นายนิรัน ศิริโชติอัมพร

ผู้อำนวยการกองช่าง

อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น

โทร:093-4766588

viriya

นายวิริยะ  คำแพง

นายช่างโยธาชำนาญงาน

โทร:091-8675519

นายรุ่งโรจน์ มะโรงรัตน์

นายช่างโยธาชำนาญงาน

โทร:080-3324719

  พนักงานจ้างตามภารกิจ
 นายไพบูลย์

 นายไพบูลย์ นาชัยฤทธิ์

ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

โทร:089-4218634

 

-ว่าง-

พนักงานจ้างทั่วไป

นายกเทศมนตรี

จำนวนผู้ชม

Flag Counter