Get Adobe Flash player

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านคิดว่าเทศบาลตำบลบึงเนียม ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก?

View Results

Loading ... Loading ...
::: ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม :::

img_220620160513-0001img_220620160513-0002img_220620160513-0003img_220620160513-0004img_220620160513-0005img_220620160513-0006img_220620160513-0007img_220620160513-0008

นายกเทศมนตรี

จำนวนผู้ชม

Flag Counter