Get Adobe Flash player

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านคิดว่าเทศบาลตำบลบึงเนียม ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก?

View Results

Loading ... Loading ...
::: ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม :::

รายงานการประชุมสามัญ1 ครั้งที่1 6317082563 รายงานการประชุมสามัญ1 ครั้งที่1 6317082563_0001 รายงานการประชุมสามัญ1 ครั้งที่1 6317082563_0002 รายงานการประชุมสามัญ1 ครั้งที่1 6317082563_0003 รายงานการประชุมสามัญ1 ครั้งที่1 6317082563_0004 รายงานการประชุมสามัญ1 ครั้งที่1 6317082563_0005 รายงานการประชุมสามัญ1 ครั้งที่1 6317082563_0006 รายงานการประชุมสามัญ1 ครั้งที่1 6317082563_0007 รายงานการประชุมสามัญ1 ครั้งที่1 6317082563_0008 รายงานการประชุมสามัญ1 ครั้งที่1 6317082563_0009 รายงานการประชุมสามัญ1 ครั้งที่1 6317082563_0010 รายงานการประชุมสามัญ1 ครั้งที่1 6317082563_0011 รายงานการประชุมสามัญ1 ครั้งที่1 6317082563_0012

ปลัดเทศบาล

จำนวนผู้ชม

Flag Counter