Get Adobe Flash player

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านคิดว่าเทศบาลตำบลบึงเนียม ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก?

View Results

Loading ... Loading ...
::: ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม :::

รายงานการประชุมสามัญ1 ครั้งที่ 1 2567

รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1 2566

รายงานประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 2566

รายงานประชุมสภาฯสามัญ3 ครั้งที่ 2 2566

รายงานประชุมสภาฯสามัญ 3 ครั้งที่1 2566

รายงานการประชุมสามัญ2 ครั้งที่1 2566

รายงานการประชุมสมัยสามัญ 1ครั้งที่ 1 2566

ประชุมสภาสามัญ4 ครั้งที่1 28 ธค65

ประชุมสภาสมัยวิสามัญ ที่ 1 2565 28 กย65

ประชุมสมัยสามัญที่3 ครั้งที่ 2  2565

ประชุมสมัยสามัญที่3 ครั้งที่ 1  2565

ประชุมสมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1  2565

ประชุมสมัยสามัญที่1 ครั้งที่ 1  2565

นายกเทศมนตรี

จำนวนผู้ชม

Flag Counter