Get Adobe Flash player

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านคิดว่าเทศบาลตำบลบึงเนียม ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก?

View Results

Loading ... Loading ...
::: ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม :::

20240626101748_00001 20240626101748_00002 20240626101748_00003 20240626101748_00004 20240626101748_00005 20240626101748_00006 20240626101748_00007 20240626101748_00008 20240626101748_00009 20240626101748_00010 20240626101748_00011 20240626101748_00012 20240626101748_00013 20240626101748_00014 20240626101748_00015 20240626101748_00016

นายกเทศมนตรี

จำนวนผู้ชม

Flag Counter