Get Adobe Flash player

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านคิดว่าเทศบาลตำบลบึงเนียม ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก?

View Results

Loading ... Loading ...
::: ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม :::

20240612135134_00001 20240612135134_00002 20240612135134_00003 20240612135134_00004 20240612135134_00005 20240612135134_00006 20240612135134_00007 20240612135134_00008 20240612135134_00009 20240612135134_00010

นายกเทศมนตรี

จำนวนผู้ชม

Flag Counter