Get Adobe Flash player

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านคิดว่าเทศบาลตำบลบึงเนียม ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก?

View Results

Loading ... Loading ...
::: ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม :::

รายงานผลการดำเนินงานปี66_000 รายงานผลการดำเนินงานปี66_001 รายงานผลการดำเนินงานปี66_002 รายงานผลการดำเนินงานปี66_003 รายงานผลการดำเนินงานปี66_004 รายงานผลการดำเนินงานปี66_005 รายงานผลการดำเนินงานปี66_006 รายงานผลการดำเนินงานปี66_007 รายงานผลการดำเนินงานปี66_008 รายงานผลการดำเนินงานปี66_009 รายงานผลการดำเนินงานปี66_010

นายกเทศมนตรี

จำนวนผู้ชม

Flag Counter