Get Adobe Flash player

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านคิดว่าเทศบาลตำบลบึงเนียม ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก?

View Results

Loading ... Loading ...
::: ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม :::

ประกาศรับจ่าย66_000 ประกาศรับจ่าย66_001 ประกาศรับจ่าย66_002 ประกาศรับจ่าย66_003 ประกาศรับจ่าย66_004 ประกาศรับจ่าย66_005

นายกเทศมนตรี

จำนวนผู้ชม

Flag Counter