Get Adobe Flash player

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านคิดว่าเทศบาลตำบลบึงเนียม ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก?

View Results

Loading ... Loading ...
::: ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม :::

วันที่ 12 เมษายน 2566 เทศบาลตำบลบึงเนียม จัดโครงการร้อยดวงใจสายใยรักผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อร่วมสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีรดน้ำดำหัวและประเพณีสงกรานต์ ณ เทศบาลตำบลบึงเนียม

LINE_ALBUM_วันผู้สูงอายุ66_230714_301LINE_ALBUM_วันผู้สูงอายุ66_230714_302

LINE_ALBUM_วันผู้สูงอายุ66_230714_138

LINE_ALBUM_วันผู้สูงอายุ66_230714_100

LINE_ALBUM_วันผู้สูงอายุ66_230714_25

LINE_ALBUM_วันผู้สูงอายุ66_230714_266

LINE_ALBUM_วันผู้สูงอายุ66_230714_77

LINE_ALBUM_วันผู้สูงอายุ66_230714_60

 

LINE_ALBUM_วันผู้สูงอายุ66_230714_61 LINE_ALBUM_วันผู้สูงอายุ66_230714_21 LINE_ALBUM_วันผู้สูงอายุ66_230714_72 LINE_ALBUM_วันผู้สูงอายุ66_230714_73 LINE_ALBUM_วันผู้สูงอายุ66_230714_74 LINE_ALBUM_วันผู้สูงอายุ66_230714_75 LINE_ALBUM_วันผู้สูงอายุ66_230714_124 LINE_ALBUM_วันผู้สูงอายุ66_230714_196 LINE_ALBUM_วันผู้สูงอายุ66_230714_197LINE_ALBUM_วันผู้สูงอายุ66_230714_4

นายกเทศมนตรี

จำนวนผู้ชม

Flag Counter