Get Adobe Flash player

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านคิดว่าเทศบาลตำบลบึงเนียม ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก?

View Results

Loading ... Loading ...
::: ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม :::

เทศบาลตำบลบึงเนียม ได้กำหนดจัดงานประเพณีเมืองสวนผักและของดีตำบลบึงเนียม ในวันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566 ณ สนามด้านหลังสำนักงานเทศบาลตำบลบึงเนียม327039943_869951344273783_174764122142026119_nLINE_ALBUM_โครงการประเพณีเมืองสวนผักและของดีตำบ_158LINE_ALBUM_โครงการประเพณีเมืองสวนผักและของดีตำบ_160326780250_896499314869175_2309011530061033452_nLINE_ALBUM_โครงการประเพณีเมืองสวนผักและของดีตำบ_27LINE_ALBUM_โครงการประเพณีเมืองสวนผักและของดีตำบ_28LINE_ALBUM_โครงการประเพณีเมืองสวนผักและของดีตำบ_50LINE_ALBUM_โครงการประเพณีเมืองสวนผักและของดีตำบ_134LINE_ALBUM_โครงการประเพณีเมืองสวนผักและของดีตำบ_135327072109_1430698260671246_3827178684938043515_nLINE_ALBUM_โครงการประเพณีเมืองสวนผักและของดีตำบ_83LINE_ALBUM_โครงการประเพณีเมืองสวนผักและของดีตำบ_126

นายกเทศมนตรี

จำนวนผู้ชม

Flag Counter