Get Adobe Flash player

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านคิดว่าเทศบาลตำบลบึงเนียม ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก?

View Results

Loading ... Loading ...
::: ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม :::

truck e-bidding_000truck e-bidding_001truck e-bidding_002truck e-bidding_003truck e-bidding_004truck e-bidding_005truck e-bidding_006truck e-bidding_007truck e-bidding_008truck e-bidding_009truck e-bidding_010truck e-bidding_011truck e-bidding_012truck e-bidding_013

นายกเทศมนตรี

จำนวนผู้ชม

Flag Counter