Get Adobe Flash player

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านคิดว่าเทศบาลตำบลบึงเนียม ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก?

View Results

Loading ... Loading ...
::: ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม :::

บ่อดักไขมัน66บ่อดัก66_000 บ่อดัก66_001 บ่อดัก66_002 บ่อดัก66_003 บ่อดัก66_004 บ่อดัก66_005

นายกเทศมนตรี

จำนวนผู้ชม

Flag Counter