Get Adobe Flash player

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านคิดว่าเทศบาลตำบลบึงเนียม ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก?

View Results

Loading ... Loading ...
::: ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม :::

รายงานผลจัดซื้อจ้าง65_000


รายงานผลจัดซื้อจ้าง65_002 รายงานผลจัดซื้อจ้าง65_003 รายงานผลจัดซื้อจ้าง65_004 รายงานผลจัดซื้อจ้าง65_005 รายงานผลจัดซื้อจ้าง65_006 รายงานผลจัดซื้อจ้าง65_007 รายงานผลจัดซื้อจ้าง65_008 รายงานผลจัดซื้อจ้าง65_009 รายงานผลจัดซื้อจ้าง65_010 รายงานผลจัดซื้อจ้าง65_011 รายงานผลจัดซื้อจ้าง65_012 รายงานผลจัดซื้อจ้าง65_013 รายงานผลจัดซื้อจ้าง65_014 รายงานผลจัดซื้อจ้าง65_015

นายกเทศมนตรี

จำนวนผู้ชม

Flag Counter