Get Adobe Flash player

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านคิดว่าเทศบาลตำบลบึงเนียม ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก?

View Results

Loading ... Loading ...
::: ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม :::

ประชาสัมพันธ์การรับบริจาค

เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตำบลบึงเนียม

ณ  ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตำบลบึงเนียม  (โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น )


S__15941738

S__15941750
S__15941748

S__15941744

7852978533786637866478665S__15941754 S__15941755 S__66715734 S__66715738 S__66715767 S__66715775 S__66723844 S__66723851 S__66732039 S__80306183 S__80314372 S__80314383 S__80363526

113667 113673 144599 144639

731363


731364_0 731365

 

3056359 3057208

3057515 3058153 3548429 3548433 3549401 3549717 355008135500973550084

นายกเทศมนตรี

จำนวนผู้ชม

Flag Counter