Get Adobe Flash player

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านคิดว่าเทศบาลตำบลบึงเนียม ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก?

View Results

Loading ... Loading ...
::: ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม :::

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง65_000 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง65_001 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง65_002 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง65_003 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง65_004 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง65_005 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง65_006

นายกเทศมนตรี

จำนวนผู้ชม

Flag Counter