Get Adobe Flash player

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านคิดว่าเทศบาลตำบลบึงเนียม ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก?

View Results

Loading ... Loading ...
::: ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม :::

monney_220802161609-0001 monney_220802161609-0002 monney_220802161609-0003 monney_220802161609-0004 monney_220802161609-0005 monney_220802161609-0006 monney_220802161609-0007 monney_220802161609-0008 monney_220802161609-0009 monney_220802161609-0010 monney11_220802162748-0001 monney11_220802162748-0002 monney11_220802162748-0003 monney11_220802162748-0004 monney11_220802162748-0005 monney11_220802162748-0006 monney11_220802162748-0007 monney11_220802162748-0008 monney11_220802162748-0009 monney11_220802162748-0010 monney11_220802162748-0011 monney11_220802162748-0012 monney11_220802162748-0013monney11_220802162748-0014 monney11_220802162748-0015 monney11_220802162748-0016monney111_220802163259-0001monney11_220802162748-0017

นายกเทศมนตรี

จำนวนผู้ชม

Flag Counter