Get Adobe Flash player

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านคิดว่าเทศบาลตำบลบึงเนียม ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก?

View Results

Loading ... Loading ...
::: ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม :::

พิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาภายในตำบลบึงเนียมต้านภัยยาเสพติด ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

วันที่  ๒ – ๑๗  กรกฎาคม ๒๕๖๕  ณ  สนามโรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน

กีฬา8

กีฬา

กีฬา1

กีฬา7

กีฬา2

กีฬา3

กีฬา4

กีฬา5

 

นายกเทศมนตรี

จำนวนผู้ชม

Flag Counter