Get Adobe Flash player

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านคิดว่าเทศบาลตำบลบึงเนียม ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก?

View Results

Loading ... Loading ...
::: ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม :::

โครงการอบรมการจัดการขยะในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

วันที่  ๒๙  มิถุนายน ๒๕๖๕  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงเนียม

ขยะ

ขยะ1

ขยะ2

ขยะ3

ขยะ4

 

ขยะ5

ขยะ6

ขยะ7 ขยะ8

นายกเทศมนตรี

จำนวนผู้ชม

Flag Counter