Get Adobe Flash player

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านคิดว่าเทศบาลตำบลบึงเนียม ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก?

View Results

Loading ... Loading ...
::: ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม :::

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

วันที่  ๒๓  มิถุนายน ๒๕๖๕  ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน

ยาเสพติด3

ยาเสพติด4

ยาเสพติด7
ยาเสพติด9

ยาเสพติด10

ยาเสพติด5

ยาเสพติด6

ยาเสพติด11

ยาเสพติด

ยาเสพติด15


ยาเสพติด13

ยาเสพติด12

ยาเสพติด14

ยาเสพติด2

 

จำนวนผู้ชม

Flag Counter