Get Adobe Flash player

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านคิดว่าเทศบาลตำบลบึงเนียม ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก?

View Results

Loading ... Loading ...
::: ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม :::

ประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงเนียม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วันที่  ๓๐  พฤษภาคม  ๒๕๖๕

ประชุมสภาสามัญ 2 ครั้งที่ 12565 30 พค

ประชุมสภาสามัญ 2 ครั้งที่ 12565 30 พค6

ประชุมสภาสามัญ 2 ครั้งที่ 12565 30 พค1

ประชุมสภาสามัญ 2 ครั้งที่ 12565 30 พค2

ประชุมสภาสามัญ 2 ครั้งที่ 12565 30 พค3

ประชุมสภาสามัญ 2 ครั้งที่ 12565 30 พค4

ประชุมสภาสามัญ 2 ครั้งที่ 12565 30 พค5

 

จำนวนผู้ชม

Flag Counter