Get Adobe Flash player

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านคิดว่าเทศบาลตำบลบึงเนียม ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก?

View Results

Loading ... Loading ...
::: ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม :::

ประกวดราคา e biddingใหม่1 กย.6402092564 ประกวดราคา e biddingใหม่1 กย.6402092564_0001 ประกวดราคา e biddingใหม่1 กย.6402092564_0002 ประกวดราคา e biddingใหม่1 กย.6402092564_0003 ประกวดราคา e biddingใหม่1 กย.6402092564_0004 ประกวดราคา e biddingใหม่1 กย.6402092564_0005 ประกวดราคา e biddingใหม่1 กย.6402092564_0006 ประกวดราคา e biddingใหม่1 กย.6402092564_0007 ประกวดราคา e biddingใหม่1 กย.6402092564_0008 ประกวดราคา e biddingใหม่1 กย.6402092564_0009 ประกวดราคา e biddingใหม่1 กย.6402092564_0010 ประกวดราคา e biddingใหม่1 กย.6402092564_0011 ประกวดราคา e biddingใหม่1 กย.6402092564_0012 ประกวดราคา e biddingใหม่1 กย.6402092564_0013

นายกเทศมนตรี

จำนวนผู้ชม

Flag Counter