Get Adobe Flash player

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านคิดว่าเทศบาลตำบลบึงเนียม ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก?

View Results

Loading ... Loading ...
::: ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม :::

ประกาศสอลููกจ้างจัดเก็บ6411012564 ประกาศสอลููกจ้างจัดเก็บ6411012564_0001 ประกาศสอลููกจ้างจัดเก็บ6411012564_0002 ประกาศสอลููกจ้างจัดเก็บ6411012564_0003 ประกาศสอลููกจ้างจัดเก็บ6411012564_0004 ประกาศสอลููกจ้างจัดเก็บ6411012564_0005 ประกาศสอลููกจ้างจัดเก็บ6411012564_0006 ประกาศสอลููกจ้างจัดเก็บ6411012564_0007 ประกาศสอลููกจ้างจัดเก็บ6411012564_0008

จำนวนผู้ชม

Flag Counter