Get Adobe Flash player

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านคิดว่าเทศบาลตำบลบึงเนียม ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก?

View Results

Loading ... Loading ...
::: ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม :::

ประกาศซื้อรถขยะคัน203112563 ประกาศซื้อรถขยะคัน203112563_0001 ประกาศซื้อรถขยะคัน203112563_0002 ประกาศซื้อรถขยะคัน203112563_0003 ประกาศซื้อรถขยะคัน203112563_0004 ประกาศซื้อรถขยะคัน203112563_0005 ประกาศซื้อรถขยะคัน203112563_0006 ประกาศซื้อรถขยะคัน203112563_0007 ประกาศซื้อรถขยะคัน203112563_0008 ประกาศซื้อรถขยะคัน203112563_0009

นายกเทศมนตรี

จำนวนผู้ชม

Flag Counter