Get Adobe Flash player

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านคิดว่าเทศบาลตำบลบึงเนียม ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก?

View Results

Loading ... Loading ...
::: ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม :::

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ 4)ครั้งที่ 106082563

ปลัดเทศบาล

จำนวนผู้ชม

Flag Counter