Get Adobe Flash player

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านคิดว่าเทศบาลตำบลบึงเนียม ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก?

View Results

Loading ... Loading ...
::: ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม :::

โครงการส่งเสริมวันสำคัญทางศาสนาและประเพณีท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๒

ณ วัดป่ารัตนาราม บ้านสงเปือย หมู่ ๘  ตำบลบึงเนียม

วันที่  ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒

3 1 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

จำนวนผู้ชม

Flag Counter