Get Adobe Flash player

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านคิดว่าเทศบาลตำบลบึงเนียม ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก?

View Results

Loading ... Loading ...
::: ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม :::

ประกาศเผยแพร่จัดซื้อจัดจ้าง63 ประกาศเผยแพร่จัดซื้อจัดจ้าง63_0001

นายกเทศมนตรี

จำนวนผู้ชม

Flag Counter