Get Adobe Flash player

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านคิดว่าเทศบาลตำบลบึงเนียม ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก?

View Results

Loading ... Loading ...
::: ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม :::

รายงานสำรวจความพึงพอใจ รายงานสำรวจความพึงพอใจ_0001 รายงานสำรวจความพึงพอใจ_0002 รายงานสำรวจความพึงพอใจ_0003 รายงานสำรวจความพึงพอใจ_0004 รายงานสำรวจความพึงพอใจ_0005 รายงานสำรวจความพึงพอใจ_0006

นายกเทศมนตรี

จำนวนผู้ชม

Flag Counter