Get Adobe Flash player

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านคิดว่าเทศบาลตำบลบึงเนียม ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก?

View Results

Loading ... Loading ...
::: ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม :::

รายงานแผนการจัดหาพัสดุและแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 256220062562 รายงานแผนการจัดหาพัสดุและแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 256220062562_0001 รายงานแผนการจัดหาพัสดุและแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 256220062562_0002 รายงานแผนการจัดหาพัสดุและแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 256220062562_0003 รายงานแผนการจัดหาพัสดุและแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 256220062562_0004 รายงานแผนการจัดหาพัสดุและแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 256220062562_0005

จำนวนผู้ชม

Flag Counter