Get Adobe Flash player

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านคิดว่าเทศบาลตำบลบึงเนียม ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก?

View Results

Loading ... Loading ...
::: ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม :::

20240613105017_00001 20240613105017_00002 20240613105017_00003 20240613105017_00004 20240613105017_00005 20240613105017_00006

นายกเทศมนตรี

จำนวนผู้ชม

Flag Counter