Get Adobe Flash player

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านคิดว่าเทศบาลตำบลบึงเนียม ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก?

View Results

Loading ... Loading ...
::: ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม :::

แผนการจัดดซื้อจัดจ้าง6326062563 แผนการจัดดซื้อจัดจ้าง6326062563_0001 แผนการจัดดซื้อจัดจ้าง6326062563_0002 แผนการจัดดซื้อจัดจ้าง6326062563_0003 แผนการจัดดซื้อจัดจ้าง6326062563_0004

นายกเทศมนตรี

จำนวนผู้ชม

Flag Counter