Get Adobe Flash player

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านคิดว่าเทศบาลตำบลบึงเนียม ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก?

View Results

Loading ... Loading ...
::: ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม :::

ประกาศคนขับรถ 6317072563 ประกาศคนขับรถ 6317072563_0001 ประกาศคนขับรถ 6317072563_0002 ประกาศคนขับรถ 6317072563_0003 ประกาศคนขับรถ 6317072563_0004 ประกาศคนขับรถ 6317072563_0005