Get Adobe Flash player

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านคิดว่าเทศบาลตำบลบึงเนียม ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก?

View Results

Loading ... Loading ...
::: ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม :::

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน30062563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน30062563_0001

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน30062563_0002

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน30062563_0003

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน30062563_0004

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน30062563_0005

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน30062563_0006

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน30062563_0007

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน30062563_0008

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน30062563_0009

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน30062563_0010

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน30062563_0011

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน30062563_0012

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน30062563_0013

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน30062563_0014

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน30062563_0015

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน30062563_0016

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน30062563_0017

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน30062563_0018

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน30062563_0019