Get Adobe Flash player

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านคิดว่าเทศบาลตำบลบึงเนียม ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก?

View Results

Loading ... Loading ...
::: ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม :::

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ6319062563

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ6319062563_0001

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ6319062563_0002

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ6319062563_0003

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ6319062563_0004

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ6319062563_0005