Get Adobe Flash player

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านคิดว่าเทศบาลตำบลบึงเนียม ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก?

View Results

Loading ... Loading ...
::: ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม :::

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 256230062563 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 256230062563_0001 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 256230062563_0002 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 256230062563_0003 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 256230062563_0004