Get Adobe Flash player

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านคิดว่าเทศบาลตำบลบึงเนียม ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก?

View Results

Loading ... Loading ...
::: ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม :::

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี63 รอบ6เดือน19062563รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี63 รอบ6เดือน19062563_0001รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี63 รอบ6เดือน19062563_0002รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี63 รอบ6เดือน19062563_0003รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี63 รอบ6เดือน19062563_0004