Get Adobe Flash player

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านคิดว่าเทศบาลตำบลบึงเนียม ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก?

View Results

Loading ... Loading ...
::: ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม :::

หนังสือประชาสัมพันธ์สรรหา กกต.ท้องถิ่น

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหา กกต.ท้องถิ่น001

ใบสมัครสรรหา กกต.ท้องถิ่น ใบสมัครสรรหา กกต.ท้องถิ่น_0001 ใบสมัครสรรหา กกต.ท้องถิ่น_0002