Get Adobe Flash player

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านคิดว่าเทศบาลตำบลบึงเนียม ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก?

View Results

Loading ... Loading ...
::: ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม :::

ประกาศมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต20062562 ประกาศมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต20062562_0001 ประกาศมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต20062562_0002 ประกาศมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต20062562_0003 ประกาศมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต20062562_0004 ประกาศมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต20062562_0005