Get Adobe Flash player

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านคิดว่าเทศบาลตำบลบึงเนียม ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก?

View Results

Loading ... Loading ...
::: ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม :::

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง61-6320062562 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง61-6320062562_0001 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง61-6320062562_0002 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง61-6320062562_0003 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง61-6320062562_0004 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง61-6320062562_0005 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง61-6320062562_0006 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง61-6320062562_0007