Get Adobe Flash player

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านคิดว่าเทศบาลตำบลบึงเนียม ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก?

View Results

Loading ... Loading ...
::: ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม :::

pakadรับสมัครพ จ้าง62 24042562 pakadรับสมัครพ จ้าง62 24042562_0001 pakadรับสมัครพ จ้าง62 24042562_0002 pakadรับสมัครพ จ้าง62 24042562_0003 pakadรับสมัครพ จ้าง62 24042562_0004 pakadรับสมัครพ จ้าง62 24042562_0005 pakadรับสมัครพ จ้าง62 24042562_0006