Get Adobe Flash player

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านคิดว่าเทศบาลตำบลบึงเนียม ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก?

View Results

Loading ... Loading ...
::: ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม :::

ประกาศโอนงบประมาณปี62 ครั้งที่5,6,722022562 ประกาศโอนงบประมาณปี62 ครั้งที่5,6,722022562_0001 ประกาศโอนงบประมาณปี62 ครั้งที่5,6,722022562_0002