Get Adobe Flash player

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านคิดว่าเทศบาลตำบลบึงเนียม ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก?

View Results

Loading ... Loading ...
::: ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม :::

มีกิจกรรมแข่งขันขับร้องสรภัญญะทำนองอีสาน ระดับประชาชนและการทอดเทียนสามัคคี ทั่ง ๑๒ หมู่บ้าน

วันที่  ๑๘  กันยายน  ๒๕๖๑

ณ วัดท่าสองคร  บ้านท่าหิน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบึงเนียม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ส1ส2ส3 ส4 ส5 ส6ส7 ส8 ส9 ส10 ส11 ส12 ส13 ส14ส15