Get Adobe Flash player

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านคิดว่าเทศบาลตำบลบึงเนียม ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก?

View Results

Loading ... Loading ...
::: ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม :::
สำนักงานเทศบาลตำบลบึงเนียม

181 หมู่ 4 ถนน ขอนแก่น-เชียงยืน
 ตำบลบึงเนียม อำเภอเมือง
 จังหวัดขอนแก่น 40000
 โทรศัพท์ 0-4337-0066
 โทรสาร 0-4337-0066

แผนที่ตั้ง