Get Adobe Flash player

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านคิดว่าเทศบาลตำบลบึงเนียม ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก?

View Results

Loading ... Loading ...
::: ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม :::

64994882_2477028925917467_6671741917740400640_n

นายนิรัน ศิริโชติอัมพร

ผู้อำนวยการกองช่าง

อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น

 
 

ว่าง

นายช่างโยธา

  พนักงานจ้างตามภารกิจ
นายไพบูลย์

นายไพบูลย์ นาชัยฤทธิ์

ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า